Pomáháme

Divadlo v parku a společenská odpovědnost

Divadlo v parku se snaží pořádat smysluplné open air akce pro rodiny s dětmi, které však kromě zábavy nabízí návštěvníkům i možnost aktivně se podílet na posilování společenské odpovědnosti, která je pro nás velmi důležitá.

Za 5 let působení Divadla v parku jsme podpořili, a nadále i podporujeme,
jak jednotlivce, tak i organizace z neziskového sektoru a školská zařízení.
Níže předkládáme krátkou ukázku toho, co se nám podařilo.

Dlouhodobá podpora Petra Hudce z Karviné
S Petrem jsme se seznámili ve FN Motol. Navzdory svému handicapu (nevidomý vozíčkár) je Petr velmi
nadaný klavírista. V rámci 3. ročníku Divadla v parku jsme nashromáždili finanční obnos, za který jsme Petrovi koupili profesionální nástroj – klávesy Yamaha. Poté jsme mu zprostředkovali spolupráci s hudební skupinou The Tap Tap v čele se Šimonem Ornestem.

Petr s The Tap Tap pravidelně vystupuje, má za sebou koncert v přímém přenosu ČT ze Státní opery, koncert na zahájení LOH v Londýně, koncert proti konci světa v Moskvě a další.

Divadlo v parku nyní Petrovi pomáhá hlavně při jeho pobytech v Praze, zajištujeme mu predevším ubytování a logistiku. Děkujeme také vedení hotelu Pankrác za to, že Petrovi a jeho doprovodu poskytují bezplatné bezbariérové ubytování.

peta_komu-pomahameŘetěz dobra

Děti obkreslili svou ruku, vystřihli a mohli si jí odnést. Nebo, a v tom je to kouzlo, na ni napsali vzkaz pro děti, které jsou dlouhodobě hospitalizovány ve FN Motol. Podařil se vyrobit řetěz v délce 15 m, který byl předán dětem v nemocnici.


retez-dobra_komu-pomahame

Adrenalin bez Bariér

Pravidelná účast a prezentace občanského sdružení Adrenalin bez bariér, aneb vozíčkáři trochu jinak.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet, jaké to je jezdit na speciálním kole „Handbike“, které umožňuje jízdu na kole i handicapovaným lidem.


abb_komu-pomahame


Občanské sdružení Križovatka

Občanské sdružení zabývající se individuálním vzděláváním handicapovaných v oboru informační
technologie. V rámci Divadla v parku se členové o.s. Križovatka prezentovali, a zároveň prodávali ručně
vyrobené dárky. Díky prodeji se podařilo obohatit klubovou pokladnu o více než 5.000,–


krizovatka_komu-pomahame_r


ZŠ Spesiální a praktická, Ružinovská, Praha 4

Žáci z této školy jsou od začátku zapojováni do projektu Divadlo v parku, a to jak vyráběním prvků
doprovodného herního programu, tak i účastí na samotné akci při zajištování jedné z výtvarných dílen.


zs-ruzinovska_komu-pomahame


ZŠ Kunratice

Žáci nám vyrobili krásné dekorace


zs-kunratice_komu-pomahame_


Spolupráce se ZŠ Campanus

Žáci z dramatického kroužku pravidelně vysstupují na Dni pohádek a hudby a sklízí vždy veliký potlesk


zs-campanus_komu-pomahame


Czech Blind Sport Archery – Jiří Mojžíšek

Jirí Mojžíšek je nevidomý lukostřelec, vynálezce unikátní metody střelby. Je pravidelným účastníkem Divadla v parku a svým uměním a vůlí udivuje a predevším inspiruje.


Ukázka Hipoterapie


konicek_komu-pomahame


Třídění má smysl

Děti se zábavnou formou učí, jak správně třídit rozličný odpad – plast, papír, sklo, kov atd.

trideni-odpadu_komu-pomaham