Soutěže pro Vás

Vítejte příznivci našich akcí!


Kolikátý ročník festivalu Divadlo v parku se letos koná?


Své odpovědi zasílejte do 17.5.2018 na adresu soutez@divadlovparku.cz


10 z vás obdrží 2 rodinné vstupenky na tuto úžasnou akci!


Divadlo v parku